top of page

Termeni și condiții

Prezenta politică stabilește termenele și condițiile aplicabile utilizării prezentei platforme (denumită în continuare „site-ul”) și a achiziționării produselor prezentate pe Site.
Va rugăm să parcurgeți cu atenție prezenta politică înainte de a utiliza Site-ul.
Utilizarea Site-ului în continuare reprezintă angajamentul dumneavoastră ferm că veți respecta în totalitate prevederile prezentului Document.

1. DEFINIȚII

SOCIETATEA – FREIM ESTATE S.R.L. cu sediul în Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu 15b, București, având CUI 42451855, atribut fiscal RO; înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 06.09.2022 sub nr. J40/4535/2020.
SITE
domeniul https://cautlocuinta.ro și subdomeniile acestuia.
CONȚINUT:
 • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea site-ului;
 • conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor săi de către Societate prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al societății, utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de societatea într-o anumită perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care societatea are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Societate sau alte date privilegiate ale acesteia.
SERVICIU – orice serviciu furnizat de către Societate, condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță.
Serviciile prestate de Societate prin intermediul Site-ului sunt:
 • intermediere în ceea ce privește închirierea de imobile
 • intermediere în ceea ce privește vânzarea, respectiv cumpărarea de imobile
 • intermediere în ceea ce privește obținerea de finanțare în vederea achiziției de imobile
 • intermediere în ceea ce privește asigurarea imobilelor
 • alte servicii, așa cum sunt descrise pe Site.
UTILIZATOR – persoană fizică sau juridică ce are sau obține acces la conținutul site-ului, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc) sau în baza unui acord de utilizare între Societate și acesta.
ANUNȚ – ofertă publică lansată de un Utilizator prin care este prezentată o proprietate imobiliară cu scopul vânzării sau închirierii
DOCUMENT – prezentele Termene și Condiții, precum și orice documente anexe sau care completează prezentele Termene și Condiții.
COMUNICĂRI COMERCIALE – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail / SMS / Whatsapp / Facebook / Instagram / Telegram / telefonic / mobile push / web push etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat/vizualizat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu”, precum și alte comunicări comerciale, cum ar fi cercetări de piață și/sau sondaje de opinie.
CONTRACT LA DISTANȚĂ – orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia drepturilor consumatorului;
DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); în principiu, dar fără a se limita la următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele persoanei, domiciliu, adresa de email, numărul de telefon, coduri de identificare utilizator/identificator online, date de localizare etc.; - pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugăm să consultați Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal aflată pe site;
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL – persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
CONSIMȚĂMÂNT AL PERSOANEI VIZATE – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
PRELUCRARE – orice operațiune/set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispoziție, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea etc. (reprezentând orice fel de operațiune în legătură cu datele personale);
NEWSLETTER/ALERTĂ – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Societate într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Societății  cu referire la informațiile conținute de acesta.
TRANZACȚIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu prezentat pe site-ul Societății către Utilizator, prin transfer bancar, prin utilizarea serviciilor unui procesator de plăți sau în numerar, indiferent de modalitatea de livrare.
ZI  – zi calendaristică. Pentru zilele lucrătoare se va face mențiunea expresă “zi lucrătoare”. În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul de se prelungește în mod corespunzător până în prima zi lucrătoare următoare.

2. CONDIȚII GENERALE

Prezentul document stabilește termenele și condițiile de utilizare a Site-ului/Conținutului/Serviciului de către Utilizator sau orice altă persoană care accesează site-ul (denumit în continuare „Utilizator”). În măsura în care între Societate și Utilizator există un alt acord valid încheiat, aplicabil în speță, acordul se va aplica cu prioritate, iar în completare se vor aplica prezentele Termene și condiții („TC”). Vă rugăm să parcurgeți cu atenție acest document pentru a preîntâmpina eventuale consecințe nedorite/ neplăcute, ce pot fi apreciate de către Utilizator ca având un impact negativ asupra datelor sale și/sau informațiilor furnizate Societății.

Prin utilizarea acestui site aveți următoarele obligații:

a) să ne furnizați toate datele pe care le solicităm. Furnizarea incompletă sau incorectă a acestor date poate duce la imposibilitatea acceptării comenzii dumneavoastră;

b) să folosiți formularul de contact și datele noastre de contact doar pentru a ne adresa întrebări legitime sau pentru efectuarea comenzilor. Ne rezervăm dreptul de a ne adresa autorităților abilitate în cazul în care folosiți datele noastre de contact în mod abuziv;

c) să respectați drepturile noastre de proprietate intelectuală asupra site-ului și a întregului conținut prezentat pe site.

Furnizarea serviciilor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților necesare (furnizare date de contact, creare cont etc.). Optând pentru efectuarea acestor formalități, Utilizatorul se obligă să furnizeze corect numele, adresa și alte informații necesare în vederea operării comenzilor plasate. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și validitatea oricăror date și informații transmise către Societate.

Societatea  nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile/incidentele survenite în urma neglijenței sau culpei Utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea datelor sale.

Folosirea (inclusiv, dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea) site-ului implică acceptarea de către Utilizator a prezentelor termene și condiții; Utilizatorul se obligă să monitorizeze permanent termenele și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri, se aplică Termenele și condițiile valabile la momentul crearii contului.

Prin folosirea Site-ului/Conținutului/Serviciului, Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate urmările care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Conținutului, Serviciului, Societății sau oricărui terț cu care Societatea  are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

În cazul în care Utilizatorul nu este de acord și/sau nu acceptă prezentul Document privind termenele și condițiile Site-ului, acesta va înceta de îndată utilizarea Site-ului și a tuturor serviciilor oferite de Societate.

În cazul în care Utilizatorul își revocă acordul astfel exprimat cu privire la prezentul document, pe perioada derulării unei comenzi, Societatea  va anula orice comandă și/sau raport contractual născut în baza utilizării site-ului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

3. CONȚINUT

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a Societății, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Societate, includerea oricărui conținut în afară site-ului Societății, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Societății asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Societății.
Orice conținut la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Societate și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Societatea  cu referire acel conținut.
Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai cu acordul prealabil, expres al Societății. Orice utilizare neautorizată a conținutului dă dreptul Societății de a primi de la Utilizator daune-interese egale cu prejudiciul cauzat.
În cazul în care Societatea conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Societății pentru respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
Niciun conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Societății și/sau al angajatului sau colaboratorului Societății care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care această există, față de respectivul conținut.
Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4. CONTACT PENTRU UTILIZATORI

Societatea  publică pe Site datele complete și corecte de identificare și contact de către Utilizator.
Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului disponibil pe site, Utilizatorul declară și acceptă să fie contactat prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, de către Societate (fără însă a exista o obligație din partea Societății în acest sens), înțelegând că prin completarea informațiilor cu privire la datele sale de contact, precum nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon etc., aceste date urmează a fi prelucrate și evidențiate în baza de date în scopul îmbunătățirii relațiilor comerciale, respectiv în scopul bunei desfășurări a activității economice și comerciale ale Societății. Pentru detalii și informații suplimentare legate de prelucrarea și administrarea datelor tale cu caracter personal, te rugăm să vizualizezi și Politica de confidențialitate disponibilă pe site.
Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea Societății de a contacta Utilizatorul.
Utilizatorul declară expres că datele de contact furnizate îi aparțin (adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de livrare) și că vor putea fi folosite de către Societate în comunicările sale cu Utilizatorul.

5.  PRESTAREA SERVICIILOR OFERITE DE SOCIETATE

Informațiile prevăzute de prezentul site reprezintă o invitație la ofertă și nu o ofertă în sine.

Pentru accesul la serviciile oferite de Societate, datele pe care trebuie Utilizatorul le furnizează sunt:

a) pentru persoanele fizice: nume, prenume, adresă de domiciliu, adresă de corespondență, dacă este cazul, număr de telefon, adresă de e-mail.

b) Pentru persoanele juridice: denumire, sediu social, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, cod unic de identificare (CUI), numele și prenumele reprezentantului legal, date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail).

Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu Politica GDPR.

Prin introducerea datelor, Utilizatorul își dă acceptul în vederea creării Contului. Contul poate fi creat oricând în site. Comunicarea Societății cu Utilizatorul se va realiza numai în zilele lucrătoare (luni-vineri, între orele 9 – 17).

Platforma prestatează servicii doar în România.

Serviciile prestate vor fi cele descrise pe site. Imaginile postate pe site au strict caracter informativ și Societatea nu poate fi ținută în a livra produsele prezentate în imagini.

Societatea este intermediarul relației dintre cele două părți interesate de încheierea contractului final (după caz, contract de vânzare, de locațiune, de finanțare etc.).

În conformitate cu prezentele Termene și Conditii, Societatea va verifica corectitudinea anunțurilor inserate prin intermediul formularului respectiv si va asigura accesul la anunțurile din bazele de date ale Site-ului, pentru o perioadă de timp convenită cu Utilizatorul.

Societatea promovează prin diverse modalități anunțurile inserate de Utilizator, după cum consideră de cuviință. Prin aceasta, Utilizatorul consimte la transmiterea anunțurilor sale în acest scop și în alte platforme/rețele/medii în afara site-ului. Tot în acest scop Utilizatorul își dă acordul cu privire la transmiterea textului public al anunțului, a fotografiilor atașate, cât și a datelor de contact publicate pe anunțul respectiv.

Societatea își rezervă dreptul de a restricționa temporar posibilitățile de inserare și de accesare a anunțurilor, dacă acest lucru este necesar datorită limitelor de capacitate sau în scopul menținerii siguranței și a integrității serverelor sau pentru implementarea măsurilor tehnice ori dacă o astfel de măsură servește unei executări corecte și corespunzatoare și/sau îmbunătățite, a prestațiilor contractuale datorate. În special, prin motive tehnice se înțelege că anunțurile activate nu pot fi accesate sau pot fi accesate doar limitat (erori inopinate ale sistemului).

Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul Site-ului sunt supuse acelorași condiții, în afara de cazul în care acestea nu au condiții de utilizare distinct formulate.

Orice material postat pe Site (în orice format) poate fi supus moderării de către Societate, înainte sau după upload, în cazul în care se depistează o încălcare a prezentelor Termene și condiții.

6. ÎNREGISTRAREA CONTULUI DE UTILIZATOR. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI CU SOCIETATEA

Înregistrarea contului de Utilizator este gratuită. În momentul creării contului, între Societate și Utilizator se încheie un contract care se supune prezentelor Termene și condiții. Contractul se consideră încheiat în momentul în care Utilizatorul dobândește acces la cont.

Numai persoanele juridice și persoanele fizice care dețin capacitatea deplină de exercitiu își pot crea un cont de Utilizator. Pentru evitarea oricărui dubiu, Site-ul nu este destinat minorilor, iar utilizarea, inclusiv crearea contului de Utilizator pentru aceste categorii de pesoane nu este permisă.

Informațiile pe care trebuie să le furnizeze un Utilizator pentru crearea contului de Utilizator trebuie să fie complete și corecte. Înregistrarea necesită o adresă de email validă. Utilizatorul poate sa aleagă o parola personală care trebuie păstrată secretă și nu trebuie dezvaluită terților.

În cazul în care informațiile furnizate în timpul creării contului de Utilizator se modifică ulterior, Utilizatorul este obligat să actualizeze prompt respectivele informații continute în contul de Utilizator.

Este interzisă înregistrarea simultană a mai mult de un cont de Utilizator pentru fiecare persoană (fizică sau juridică). Nu se permite eludarea acestei prevederi. Contul de Utilizator nu este transferabil.

Societatea își rezervă dreptul de a șterge conturile de Utilizator care au fost inactive pentru o perioada de cel puțin 12 luni sau conturile a căror adresă de e-mail asociată nu a fost confirmată în interval de 90 zile de la crearea contului. Odată cu ștergerea contului, se vor șterge și informațiile existente la acel moment în cont, cum ar fi, dar fără a se limita la: informații personale, anunțuri salvate, căutari salvate etc.

Societatea nu este răspunzatoare pentru informațiile eronate introduse de Utilizatori, pentru lipsa capacității depline de a încheia acte juridice și, în general, pentru orice informație introdusă de Utilizator și care nu corespunde realității.

Societatea poate lua următoarele măsuri dacă există suficiente indicii că un Utilizator a încălcat prevederile legale, drepturile terților sau prezentele Termene și Condiții:

(a) stergerea anunturilor sau altor continuturi inserate pe Site;

(b) intarzierea anunturilor sau altor continuturi inserate pe Site;

(c) emiterea de avertismente catre Utilizator;

(d) limitarea sau restrictionarea (termporara sau permanenta) a utilizarii Site-ului de către Utilizator.

Utilizatorii pot denunța unilateral contractul de utilizare în orice moment. În acest scop, Utilizatorul poate solicita oricând ștergerea contului de Utilizator. După stergerea contului Societatea nu garanteaza eliminarea imediată a rezultatelor de căutare în motoarele de căutare, indexarea motoarelor de căutare fiind independentă de site-ul Societatii.

Societatea poate denunța unilateral contractul de utilizare în orice moment, cu un preaviz de 15 zile înainte de încetarea efectivă a contractului.

7. DREPTUL DE A MODIFICA INFORMAȚIILE PREZENTATE PE SITE

Societatea își rezervă dreptul de a elimina orice anunț de pe site în orice moment, în mod unilateral și/sau de a elimina sau modifica orice material sau informații de pe acest site.

De asemenea, Societatea își rezervă dreptul de a anunț în cazul în care (i) datele furnizate de Utilizator sunt incorecte și/sau incomplete; (ii) există suspiciuni rezonabile cu privire la o eventuală fraudă sau încălcare a prevederilor legale; (iii) anunțul nu mai este valabil.

8. ANUNTURI

Societatea  publică pe site informații despre serviciile furnizate și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Societatea are încheiate contracte sau acorduri de parteneriat.

Societatea poate limita capacitatea de achiziționare a unor servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Utilizatori, din motive obiective.

Prin acceptarea prezentelor prevederi, Utilizatorul acorda Societatii o licență cu titlu gratuit, nelimitată în timp, prin care transmite acesteia toate drepturile asupra materialului postat.

Utilizatorul are obligația de a insera un anunt numai in sectiunea prevazuta pentru acel tip de operatiune (spre ex., vanzare sau inchiriere).

Toate anunțurile vor fi publicate numai in limba romana.

Nu este permisa publicitatea pentru mai mult de o proprietate pe anunt.

Nu este permisa publicarea in anunt de link-uri catre site-uri externe.

Nu se admit anunturi succesive cu acelasi continut (anunturi duplicat).

Anunturile pot fi ilustrate cu fotografii. Utilizatorul se obliga si garanteaza ca toate fotografiile si informatiile postate sunt obtinute in mod legal, iar Utilizatorul este autorizat sa le foloseasca, asumandu-si intreaga raspundere fata de terte persoane.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru continutul anunturilor. Utilizatorul se obliga si garanteaza ca anuntul nu incalca prevederile legale sau bunele moravuri prin continut sau prin prezentare vizuala. Este interzisa postarea de anunturi discriminatorii pe criteriul rasei, nationalitatii, limbii, religiei, sexului sau orientarii sexuale, etniei, categoriei sociale, convingerilor, varstei, dizabititatilor, bolilor cronice necontagioase, infectarii HIV, apartenetei la o categorie defavorizata sau oricaror alte situatii asimilabile.

Un utilizator poate salva unul sau mai multe anunțuri în contul său, în sectiunea Anunțuri Favorite.

9. COMUNICĂRILE SOCIETĂȚII

Societatea  nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc.) informații referitoare la date confidențiale sau parole personale care nu sunt necesare executării contractului încheiat între Utilizator și Societate.

Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către un terț a datelor sale confidențiale. Societatea își declină orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Societății. Utilizatorul va informa Societatea  asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact ale Societății.

Societatea nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea oricăror mesaje promoționale primite din partea Societății pe adresa de e-mail furnizată.

Comunicările realizate de către Societate prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

Următoarele scopuri vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului/Conținutul și/sau Societății:

(a) de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.

(b) de a altera sau de a modifica conținutul site-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Societate către Utilizator.

(c) de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează site-ul Societății.

(d) de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Societatea  către Utilizator atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

(e) urmărirea de obținere de beneficii din partea Societății prin folosirea de conturi false (nume care nu sunt reale, mai mult de un cont per persoană fizică sau prin folosirea identității unor persoane, dar de către altă persoană) se consideră tentativă de fraudă și va avea ca efect anularea avantajelor obținute, blocarea accesului la siteurile Societății  și raportarea către autoritățile relevante.

(f) alte asemenea procedee sau metode frauduloase. 

10. POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Societatea prelucrează toate datele dvs. cu respectarea principiului confidențialității, precum și cu respectarea prevederilor aplicabile datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe informații în această privință, vă rugăm să consultați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. (aici o sa inseram un hyperlink care va duce direct catre politica)

11. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

Societatea  nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui Utilizator care folosește site-ul sau conținutul site-ului, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termenele și Condițiile site-ului.

În cazul în care un Utilizator consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către Societate violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Societatea astfel încât Societatea să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

Societatea  nu garantează Utilizatorului acces permanent pe site sau la serviciu și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul site-ului, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Societății.

Societatea  nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natură acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

Societatea  este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al Societății, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Utilizatorului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

Societatea  nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

(a) site-ul va fi potrivit cerințelor utilizatorului;

(b) serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;

(c) produsele/serviciile obținute gratis sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor utilizatorului.

În limita prevederilor Termenelor și Condițiilor, operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitandu-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Utilizator și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul siteului.

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri web sau materiale ale unor părți terțe; astfel de linkuri sunt furnizate numai în scop informativ și nu avem niciun control  asupra conținutului site-urilor web și materialelor respective. În consecință, nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună care poate decurge din utilizarea unor astfel de link-uri.

Toate drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate intelectuală  asupra tuturor materialelor sau conținuturilor care  sunt furnizate ca parte din acest site web ne vor reveni în continuare și întotdeauna nouă sau licentiatorilor noștri.

12. FORȚĂ MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

Dacă în termen de 15 zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Excepțional (fără vina Societății) și din cauza unui caz fortuit (cum ar fi accident al transportatorului sau al furnizorului) este posibil că livrarea produselor nu va putea fi făcută în termenul indicat. În acest caz, termenul de livrare se prelungește cu o durata rezonabilă, fără că vreuna dintre părți să poată invocă neexecutarea contractului.

13. LITIGII

Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siteurilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Societate Utilizatorului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), Utilizatorul se declară de acord cel puțin cu prevederile "Termenelor și condițiilor" prezente.

Orice dispută cu referire la prezentele Termene și Condiții care ar putea să apară între Utilizator și Societate se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă din mun. București, începând cu Judecătoria Sectorului 1.

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, Societatea  oferă Utilizatorului posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independentă, imparțială, transparentă, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședința în Uniune și un comerciant stabilit în Uniune. În acest sens se poate utiliza următorul link către platforma SOL: ODR.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română. 

14. DISPOZIȚII FINALE

Societatea  își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificarea prealabilă a Utilizatorilor.

În limita prevederilor Termenelor și Condițiilor, Societatea nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

Societatea își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

15. CONTACT ȘI ALTE INFORMAȚII

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Societatea sau cu activitatea acesteia, va rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0733 355 359, de luni până vineri, program 09:00-17:00, sau prin e-mail la office@cautlocuinta.ro

Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor fi adresate direct Societății. 

Acest Document a fost actualizat ultima dată pe 1 iunie 2024.

bottom of page